2018ܹƱ,kyoritsu kikai co ltd page ii

mua vé trực tuyến năm 2018

.

quy định chính sách

.

Theo quy định cấm cờ bạc của cộng hòa nhân dân trung quốc, cấm sử dụng Internet cho các hoạt động cờ bạc. Tuy nhiên, hiện nay không có quy định rõ ràng về việc mua vé trực tuyến là một loại của các hoạt động cờ bạc. Vì vậy, vẫn còn một số trang web cung cấp các dịch vụ mua sắm trên mạng.

.

chính thức được công nhận

.

Mặc dù nhà nước chưa xác định rõ tính hợp pháp của việc mua vé trực tuyến, nhưng một số chính quyền địa phương đã bắt đầu công nhận và ủng hộ việc mua vé trực tuyến. Ví dụ, quảng đông, bắc kinh và những nơi khác đã mở các nền tảng mua sắm online và được chính thức công nhận.

.

cảnh báo nguy hiểm

.

Thậm chí trên nền tảng mua vé chính thức, vẫn có rủi ro mua vé. Vì thế, người mua nên có quan điểm hợp lý về việc mua vé, không theo đuổi giải thưởng quá mức và không bị ám ảnh về việc mua vé.

.

Mặc dù các quy định của nhà nước về việc mua vé trực tuyến là không đủ rõ ràng, nhưng đã có một số chính phủ địa phương bắt đầu hỗ trợ mua vé trực tuyến. Người mua nên có quan điểm hợp lý về việc không theo đuổi giải thưởng quá mức hoặc bị ám ảnh bởi việc mua.

.